Kompost

Osnovni proizvod naše kompanije je kompost za proizvodnju šampinjona.
Kompost se plasira na tržište prodaje u formi briketa upakovanog u PVC foliju, veličine i težine koja je standardna za ovu vrstu proizvoda.

Data/Images/080902_kompostara_vrsac_068_s.jpg

Data/Images/briketi_kompost_s.jpg

U procesu proizvodnje komposta se koriste isključivo prirodni materijali:

  • pšenična slama
  • pileće đubrivo
  • gips
  • voda

Savremeni tehnološki postupak koji se primenjuje u proizvodnji komposta je definisan od strane poljske  kompanije "LIMAX" i američke kompanije "SYLVAN".

Zasejavanje se vrši najnovijim hibridima šampinjona koji su proizvedeni za američko tržište, "Hauser A15" i "Somycel 512". Ovi hibridi daju plodove sa velikim i srednje velikim kapama, a odlikuju se i visokim prinosima, kvalitetom i nisu skloni ljuštenju.

Data/Images/mushrooms_in_compost_s.jpg

Korišćenjem našeg komposta, uz besplatan tehnološki konsalting i monitoring koji dobijate od naših stručnih lica, stvarate dobre pretpostavke da ostvarite uspešnu i ekonomičnu proizvodnju, a kvalitetom i kontinuitetom proizvedenih šampinjona obezbedite sebi odličnu tržišnu poziciju.